Naar Johan Scholtes - Inleiding
Naar www.kerres.nl

Dienstverband Gemeente Kerkrade

Alle gescande documenten over dit onderwerp vindt u onderaan op deze pagina!

Johan is van 1941 tot 1967 in dienst geweest van de Gemeente Kerkrade.
Begonnen als tijdelijk schrijver (Klerk 1e klasse) is hij in de loop van de tijd opgeklommen tot Hoofdcommies A.
Hij is hierbij werkzaam geweest op diverse afdelingen zoals: archief, culturele zaken, onderwijs en personeelszaken.

Bij gelegenheid van de WMC's van 1954, 1958 en 1962 werd hem onbetaald Buitengewoon Verlof verleend ten behoeve van zijn activiteiten voor de organisatie van deze evenementen.
Helaas werd het in 1962 toegekend buitengewoon verlof (in eerste instantie toegekend van 1 februari tot
uiterlijk 1 december) voortijdig ingetrokken. Dit op verzoek van het Bestuur van het WMC.

Per 1 november 1964 is Johan overgeplaatst naar de afdeling Bevolking, Militaire Zaken en Burgerlijke Stand.
Vanaf 29 oktober 1964 heeft Johan echter géén werkzaamheden meer verricht als ambtenaar van de Gemeente Kerkrade. Per 1 augustus 1967 heeft Johan eervol ontslag gekregen in verband met toekenning invaliditeitspensioen.
 


Documenten